Rogalandrockens redning?

Publisert på ballade.no 17. oktober 2011.

En sterkere bevissthet om næringsaspektet ved musikk skal legge forholdene mer til rette for Rogalands rockere.

Stein Bjelland savner et profesjonelt miljø for rytmisk musikk i Rogaland. På bestilling fra fylkeskommunen har han i samarbeid med Stavanger Rock (STAR) utarbeidet et forslag som skal sette Rogalandsrocken på kartet.

Planen, med arbeidstittelen Musikkraft AS, er et offentlig eid selskap som skal legge til rette for talent-, kompetanse-, og næringsutvikling.

Les hele saken.