– Utvikling og vekst er ikke det samme

Publisert i Næring på Jæren, mars 2012.

Foto: Linn Carin Dirdal

Hilde Kraggerud, førstekandidaten til Senterpartiet (Sp) på Klepp, er fornøyd med at jordvern har kommet på dagsordenen.

– Det vil jeg ta litt av æren for. Særlig i forbindelse med Bybåndet sør har vi i Sp vært helt alene om å si ifra at vi må ta vare på matjorden vi har.

Hun er mindre fornøyd med politikernes vei fra ord til handling.

 

 

– Det blir mye snakk om jordvern, man skriver det i programmene sine, men når det kommer til å bygge ned på Orstad må vi for all del følge den planen som er foreslått, sier Kraggerud med et skjevt smil.

Hun mener det blir vist liten vilje til å ta innover seg at samfunnet, og ikke minst klimaet, er i forandring, og synes politikerkollegaer ofte unnskylder seg med at føringene ligger i fylkesdelplanen.

– Men de som har vært med å utvikle fylkesdelplanen sier at den ikke er så bokstavlig ment. Det er uenighet om tolkning, det gjelder både Sandnes øst og Bybåndet.

Etterlyser nytenkning

Hun ler litt oppgitt, før hun setter seg bedre til rette i stolen på ett av møterommene på Måltidets Hus på Ullandhaug. Her jobber hun i Tine hvor hun har vært ansatt i 26 år – tidligere innen produksjon og logistikk, nå som forsker. Tro mot forskningsånden etterlyser hun innovasjon og utvikling i politikken.

– Det bør være større rom for nytenkning, og mindre rom for å henge seg opp i gamle vedtak. Der vi ikke har vedtatt juridisk å bygge ut mener jeg vi har full valgfrihet. Når det gjelder jordvern og næring, er det primære å beholde matproduksjonen vi har på Jæren. Det nytter ikke å måle antall dekar, vi må ta vare på de beste jordbruksområdene i landet. Vi er nødt til å komme over kommunegrensetenkningen når det gjelder arealplanlegging og se regionen som ett.

Vil fjerne vekstpresset

Hun synes det blir feil når partier assosierer utvikling med vekst.

– Vi stagnerer ikke på Klepp om vi ikke vokser mest i Norge. Vi har faktisk ikke arealer. Det er vårt ansvar som politikere å eliminere valgmulighetene. Sier vi stopp, vil presset komme der en faktisk bør bygge, for eksempel i Gjesdal og i Ryfylke. Utvikling er ikke bare å bli flere, det kan også være å få det bedre.

Hun forklarer at de blå kreftene i kommunen helst vil styre veksten mot Klepp, og tror det er nødvendig med reguleringer fra fylket for å unngå usunn konkurranse kommunene imellom.

– Fylket må overstyre kommunene på grov arealplanlegging. Det er noe med at alle vil være best, men det betyr ikke nødvendigvis å vokse mest.

Kommune vs næring

Kraggerud påpeker at det er store utviklingsmuligheter innenfor dagens rammer. Hun viser til at Kleppekrossen har plass til både flere leiligheter og små bedrifter, og at det allerede er avsatt plass til større næringer innenfor kommunegrensen.

– Eksisterende arealer for næringsvirksomhet har vi på Øksnevad, og også på Tu. Jeg kan heller ikke se problemet for Klepp med at arealkrevende næringsvirksomhet havner på Skurve. Å utvikle best mulig innenfor de rammene en har er en interessant måte å vinkle det på, sier Kraggerud.

Hun understreker at hun har stor tro på næringsklynger som Kviamarka, og skulle gjerne sett at det gamle meieriet på Voll hadde blitt gjort om til en næringspark for matprodusenter.

– Jeg hev jo det forslaget fram for noen år siden, smiler Kraggerud, og forklarer at kommunen valgte å ikke gå aktivt inn i de nå privateide lokalene.

– En kan godt gjøre mer for å støtte opp under næringslivet i kommunal regi. Nettverk og klynger tror jeg veldig på, det er jo derfor landbruket på Jæren er så sterkt. Miljø er veldig viktig for utvikling.

Les hele saken i Næring På Jæren 02/12.