Unøyaktig, men nyttig

Publisert på ballade.no 26. juni 2012.

Ringvirkningsanalyse av kulturfeltet bør ikke avfeies, sier forsker ved Agderforskning Emma Lind, og professor i kulturforståelse og kulturpolitikk ved BI Anne-Britt Gran.

Les hele saken.