Klar for kommersialisering

Publisert i Næring på Jæren, august 2012.

Ole Jørgen Engelsvoll rister på en liten flaske med olje og vann. Det blir grumsete, før klare dråper med sort olje sakte tar form. Daglig leder for Typhonix demonstrerer utgangspunktet for det som har gitt grobunn til bedriften på Varhaug – teknologi som effektiviserer separasjonen av olje og vann på en miljøvennlig måte.

Det hele begynte for syv år siden. Grunder og teknisk leder Trygve Husveg fikk idéen til en ventil som skulle skille ut større mengder olje fra vann i brønnprosessen, og dermed også sørge for at mindre olje ble sluppet ut som avfall sammen med vannet igjen.

I dag er ventilen i ferd med å kommersialiseres, og Engelsvoll regner med at oppfinnelsen skal generere kommersielle inntekter fra 2013.

Fra idé til forskningsbedrift

– Vi etablerte et lite kontor i Ipark i Stavanger, to stykk, sier Husveg når han blir bedt om å gi en rask oppsummering av reisen så lang.

– Så flyttet vi til Bryne og ble fire, før vi samlet alt her. Labaktiviteten ble større, vi fikk flere teknologier. Nå er vi mer en forskningsbedrift, forklarer han.

For selv om Typhonix startet med ventilen, utvikler de i dag mye mer. De arbeider på en pumpe som de håper skal generere inntekter i 2014, og har mange idéer som ennå er ”på serviettstadiet”, ifølge Engelsvoll, som har vært ansatt hos Typhonix i tre år.

– Å få produkter ut til markedet skal leve side om side med forskningsdelen, forklarer han, og forteller at de på årets oljemesse (ONS) i Stavanger skal ha utstilling sammen med sin Nederlandske partner Mokveld som selger og produserer ventiler for Typhonix.

– Jobber knallhardt

Det kan være vanskelig å selge inn nye produkter til en forholdsvis konservativ oljebransje. Husveg innrømmer at selv om han synes syv år fra idéstadiet til kommersialisering er mye, er det lite sammenlignet med 10-15 år som er hva han ble forespeilet i starten.

Hardt arbeid samt god drahjelp fra Prekubator, Ipark og andre partnere har holdt hjulene til Typhonix i gang i utviklingsperioden.

– Vi jobber knallhardt for hvert prosjekt, og har totalt reist mer enn 50 millioner til forskningsprosjekt. Det er ikke mulig i alle land, og ikke i alle sektorer, sier Engelsvoll, og påpeker at det er en gunstig kombinasjon å forske innen oljeindustri i Norge.

Statoil har nettopp testet ventilen offshore over fire dager, og er i ferd med å gjøre seg klar til en lengre testperiode. I tillegg til Statoil, samarbeider Typhonix med Shell, ConocoPhillips, Eni Norge, Total og GDF SUEZ, og har allerede solgt to eksemplarer av mindre dimensjonsventiler. De jobber målrettet utover landegrensene, og har kontakt også med andre store internasjonale selskaper.

Store framtidsplaner

Mens kaffe traktes på kjøkkenet, viser Engelsvoll plutselig fram en gul post-it lapp hvor noen har skrevet Typhonix med litt flere bokstaver enn vanlig. Han ler mens han forklarer at de får inn så mange ulike versjoner av bedriftsnavnet at de har begynt å samle på dem. Noen prøvde seg en gang med Titanic. Kanskje ikke den mest hyggelige sammenlikningen med tanke på hva som skjedde med det storslåtte skipet, men de grandiose konnotasjonene kan Typhonix trygt ta med seg. De har nemlig alle intensjoner om å fortsette å vokse.

I første rekke arealmessig. De skal nemlig utvide laboratoriet sitt over sommeren med blant annet brukt utstyr innkjøpt fra Tine. Økonomisk er målet at bedriften, som i dag omsetter for 4-5 millioner, skal tidoble omsetningen sin i løpet av en fem års periode. Staben på fem skal vokse til syv ved utgangen av 2012, og til 14 i løpet av 2014-15.

Studenter med på laget

En viktig del av utviklingen er også deres tette samarbeid med studenter.

Nede i det store testlaboratoriet finner vi Mari Stokka, som til vanlig studerer miljøteknologi ved Universitetet i Stavanger. Det er første dagen hennes på Varhaugsbedriften hvor hun skal jobbe som prosjektmedarbeider i sommer. Utover høsten vil arbeidet inngå som en del av hovedoppgaven hennes.

På finlabben finner vi Bård Sondre Dalen, masterstudent i design ved NTNU. Han redesigner en prøvetaker som en del av sin hovedoppgave og viser fram tegninger mens han spent forteller at prototypen blir levert om to dager. Engelsvoll forklarer at design er et viktig ledd i Typhonix sitt ønske om å gi produktene sine en klar signatur. Han har stor tro på at funksjon kombinert med et stilig visuelt produkt vil være et klart konkurransefortrinn i en bransje hvor utstyr ofte ser litt ”traust ut”, som han sier.

Han er tydelig fornøyd med Dalen og de andre studentene sitt arbeid, og forteller at Typhonix skal ta imot to nye masterstudenter over jul. Ifølge Engelsvoll bidrar de med frisk og viktig input, mens studentene selv får førstehåndserfaring og alle forutsetninger for å levere gode oppgaver.

– Det er en vinn-vinn situasjon, smiler Engelsvoll.

Og for en bedrift som planlegger å tjene store penger på å gjøre utvinning av olje mer miljøvennlig og effektiv, er det slik Typhonix ser ut til å like det best.