Teori + praksis = gøy

Publisert i Næring på Jæren, juni 2012.

Kristina Østerhus (18), Henning Røyneberg (17) og Kjetil Gjesdal (18) svarer en anelse oppgitt på spørsmålet om hvilke reaksjoner de får utenfra når de sier de går på Øksnevad.

– De kaller det fjosskolen, sier Østerhus.

– Når jeg sier jeg skal utdanne meg til agronom, spør de hva det er, sier Røyneberg.

– De synes det lukter ringt, og tror vi går og måker hele dagen, sier Gjesdal.

De tre går andre året på landbrukslinjen ved Øksnevad videregående skole. Alle kommer fra gård, så det er kanskje ikke så unaturlig at de endte opp her, selv om Østerhus sier hun egentlig hadde tenkt å gå allmenn. Hun er glad for at det ikke ble slik.

– Det er så mye variasjon her, både praksis og teori. Vi lærer mye og gjør oss nyttige erfaringer. Jeg trodde ikke vi kunne få realfag her, sier hun, og legger til at hun kjenner mange med samme feiloppfatning.

Det praktiske mest stas

De er skjønt enige om at Øksnevad er en bra skole. Favorittfagene er de praktiske, som blir ekstra gøy når de henger så tett sammen med de teoretiske.

– Det er greit å lære teorien og så få gå ut å praktisere etterpå. Jeg er avløyser og steller i et kufjos. Da lærer jeg mye nyttig teori her, sier Røyneberg, og innrømmer at det nok er en fordel å ha med seg gårdserfaring hjemmefra. De fleste har det, men Østerhus skynder seg å legge til at det går veldig bra med de som ikke har det også.

Mange valgmuligheter

Østerhus skal ta studiekompetanse neste år, og vurderer å søke veterinærlinjen etter videregående. Gjesdal og Røyneberg skal ta agronomutdanning, kanskje blir det et fjerde år med studiekompetanse på Røyneberg. Valgmulighetene er mange.

– Med agronomutdannelsen tror jeg du stiller ganske godt, sier Røyneberg og mener at det i tillegg til landbruksrelaterte jobber, også vil være åpninger innen grønt- og parkanlegg.

– Det er jo ting som vokser der også, smiler han.

Både Røyneberg og Østerhus har et ønske om å på sikt ta over gården hjemme, men forklarer med litt skjeve smil at de begge har eldre søsken. Det har Gjesdal også.

– Jeg har en eldre bror, men han vil ikke ta over så det er fritt fram for meg, sier han, og forteller at han i første omgang konsentrerer seg om å bli ferdig med skolen.

– Hva er det som er kjedelig her, da?

Det blir stille. Ingenting? Nei, de kommer ikke på noe. I stedet oppfordrer de flere til å søke, mens Røyneberg kommer med en siste appell:

– Støtt jordvernet!