Sterk, men lite synlig kulturutveksling?

Publisert på ballade.no 24. juni 2013.

Screen Shot 2013-07-03 at 11.35.18

EU-støttede Music on Top legger til rette for kunstneriske samarbeid på Nordkalotten, men gjør i følge nordnorske musikere lite for å spre informasjon til dem som ikke er direkte involverte i prosjektet.

Les hele saken.