Hiphop på timeplanen

Publisert på Norges musikkhøgskoles nettsider 14. november 2017.

For mange barn og unge er hiphop en stor del av hverdagen. Da er det viktig at de som skal ut i læreryrket også har kunnskap om sjangeren, ifølge John Vinge, førsteamanuensis i musikkpedagogikk.

Foto: David Engmo

Foto: David Engmo