Toppmøte, musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet

Publisert på Norges musikkhøgskoles nettsider 1. desember 2017.

Det var venteliste og stort engasjement da politikere, fagfolk og forskere samlet seg til toppmøte om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet på Norges musikkhøgskole.

alle synger på toppmøtet om musikkterapi

Foto: David Engmo