Frykten for å bli avslørt

Omgivelsene bekrefter at du er en god musiker, men selv blir du ikke kvitt tvilen på egne ferdigheter. Når skal alle skjønne at du er en bløff? Bedragersyndromet var tema for CEMPEs STUDENT Talks #7.

CEMPE, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, er tilknyttet Norges musikkhøgskole.

Les hele saken

Foto: Susanna Solsrud

Forsidefoto: Jonathan Vivaas Kise