Badebyen Bergen

Hvordan kan sjøfronten i Bergen gjøres mer tilgjengelig for byens badere? Tanita Guldbrandsen har svaret i sin masteroppgave, finalist i årets Aspelin Ramm-pris.

Les hele saken

Intervju med de to andre finalistene til Aspelin Ramm-prisen:

Jan Trinh med masteroppgaven Queering of Spaces

Sigrid Bjørgen og Kristiane Holter med masteroppgaven Klimasmart landskapsarkitektur – Strategier for redusert klimafotavtrykk i urbane landskapsprosjekter

Hvert år løfter eiendomsutvikler Aspelin Ramm premierer den beste masteroppgaver i byutviklings- og eiendomsfag. Målet er å løfte frem unge byutviklere i jakten på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for by- og stedsutvikling.

Foto: Bielke&Yang