Årsmagasin for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 2019/20

Artikkel om tilrettelegging for musikkstudenters kunstneriske utvikling og intervju med musikkforsker Veronica Ski-Berg om studentsentrert læring. CEMPE, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, er tilknyttet Norges musikkhøgskole. 

Les magasinet

  • CEMPEs årsmagasin. Ilustrasjon: Espen Friberg
  • Illustrasjon: Espen Friberg
  • Illustrasjon: Espen Friberg

Illustratør: Espen Friberg