Fiskeskinn som verk og viten

Andres avfall blir til kunst i Solveig Ovangers hender. Slik ivaretar og formidler hun gamle håndverkstradisjoner, også til Tromsøs nye Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP).

Les hele saken

Foto: Rob Barrett

Forsidefoto: Solveig Ovanger