Norwegian Presence

Norwegian Presence er en visningsarena for norsk design, arrangert av Design og arkitektur Norge (Doga) i forbindelse med den årlige designuken i Milano.

I samarbeid med Doga har jeg ved flere anledninger utarbeidet tekster til utstilling, pressemateriale og sosiale medier, både på engelsk og på norsk. Norwegian Presence 2023 er fjerde året jeg bidrar med tekst til utstillingen.

Foto: Magnus Nordstrand

Styling: Kråkvik/D´Orazio/van den Berg