Årsmagasin for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 2020/21

Artikler om frykten for å bli avslørt som en dårlig musiker, suksesskriterier innenfor høyere musikkutdanning, om arbeidsvirkeligheten for dagens musikkstudenter og om kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning.

CEMPE, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, er tilknyttet Norges musikkhøgskole. 

Les magasinet

Illustratør: Espen Friberg